Услуги

Ние от ИндСофт можем да предложим следните услуги, насочени към превантивната поддръжка в дадено предприятие:

Замервания на сгъстен въздух, вакуум, азотен диоксид и т.н.

 • Замерване със следните ултразвукови инструменти:
 • Мобилен уред SDT340, посредством три различни сензора за различните приложения и разстояния
 • Акустична камера CRYSOUND
 • Изготвяне на Ваш профил в мобилното приложение LEAK Reporter на белгийската компания SDT
 • Изготвяне на доклад на база получените при замерванията резултати, съдържащ загуби в м3/ч и в финансово изражение.
 • Услугата ще се извърши от специалист Ultrasound Inspector Level 1

Какво ще получите

 • Точно описание на местоположение, в комбинация със снимков материал на всички проблематични точки (утечки)
 • Финансово измерение на загубите за всяка утечка отделно: в пари (имаме опция за различни валути) и в кубични метри за час (м3/ч)
 • Цветово маркиране на проблематичните точки:
  • червено: сериозно ниво на проблем, и съответно водещо към голяма финансова загуба;
  • жълто: средно ниво на проблем;
  • зелено: малък проблем, в начален стадий.

Замерване и анализиране на лагери и лагерни възли

При тази услуга цената се определя на точка /на лагер/ в зависимост от приложението и начина на замерване: с ултразвук или/и чрез вибрационния метод. След обследването се изготвя доклад за състоянието на оборудването. Има опция за използване на различни ултразвукови сензори – за трудно достъпни места, за по-добър контакт, за отдалечено разстояние и т.н.

Обследване на електропроблеми посредством ултразвуков уред SDT340 и акустична камера CRYSOUND