SDT – ултразвукови решения

SDT International е белгийска компания – световен лидер в разработката на ултразвукови уреди за Контрол на състоянието (Condition Monitoring) и Предиктивна поддръжка (Predictive Maintenance) на техническото оборудване в индустрията.

С ултразвуковите инструменти на SDT International се откриват течове и повреди в движещите се части в оборудването на изключително ранен етап. В поддръжката на машини и съоръжения с помощта на ултразвук се предотвратяват скъпо струващи аварии и последици от непланирани спирания на производството. Системите намират приложение за:

  • Откриване течове на сгъстен въздух, вакуум, газ;
  • Мониторинг на лагери, дори и при много ниски обороти, достигащи до 1 оборот на 15 мин.;
  • Проследяване на движещите се елементи на машините, използвайки вибрационния метод в комбинация с ултразвук;
  • Контрол на гресирането в реално време;
  • Откриване на повреди в електрически табла, електроразпределителни инсталации, далекопроводи (корона ефект, електрически разряд и др.);
  • Откриване на течове в тръбопроводи;
  • Инспекция на вeнтили, клапани и кондензни гърнета;
  • Откриване на кавитация при помпите;
  • Хидравлика;
  • Инспекция за херметичност.

Нашите ултразвукови решения за Индустрията:

SDT340

SDT340 – мобилен уред съчетаващ двете най-важни технологии в превантивната поддръжка: ултразвук и вибрация – един уред, един софтуер, различни сензори за широк спектър от приложения.

LUBExpert

LUBExpert – специализирания ни уред за гресиране, чрез него гресирането става в реално време на база информация от машините.

CRYSOUND

CRYSOUND – акустичната камера на белгийската компания SDT. Перфектно решение за обследване на електропроблеми и оттечки от безопасно разстояние (до 120 м.)

VIGILANT

VIGILANT – нашата система за постоянен мониторинг базирана на ултразвук, като тя може да бъде както фиксирана, така и мобилна.

Доживотна гаранция

Предлаганите от нас уреди SDT340 и LUBExpert на белгийската компания SDT са с доживотна гаранция при калибриране на всеки 12 месеца. За CRYSOUND и VIGILANT гаранцията е 2 години.

Защо е нужно калибрирането?

Периодичното калибриране гарантира цялостта и качеството на данните, използвани за взимане на решения относно Вашите активи.

Ние можем да калибрираме Вашия уред!

Индустрии

Металургия, минна и хартиена промишленост, енергетика, корабостроене, самолетостроене, автомобилостроене, транспорт, печатници, фармацевтична и хранително-вкусова индустрии и др.

Поддръжка

Изтегляне на софтуер
Брошури
Мобилно приложение LEAKReporter